[1]
Dyk, S. 2018. Problematyka cierpienia w przepowiadaniu homilijnym. Kieleckie Studia Teologiczne. 17 (grudz. 2018), 23-38.