[1]
Orłowski, M. 2018. Maryja w świetle raportu z dialogu katolicko-zielonoświątkowego na płaszczyźnie światowej. Recepcja ustaleń mariologicznych przez polskich zielonoświątkowców. Kieleckie Studia Teologiczne. 17 (grudz. 2018), 165-179.