[1]
Jędrzejczak, A. 2018. Odmienne rozumienie świętości ludu Jahwe przez Mojżesza i Koracha. Analiza egzegetyczna Lb 16,1-17,15. Kieleckie Studia Teologiczne. 17 (grudz. 2018), 53-69.