[1]
Misztal, W. 2018. Bóg odbiorcą przekazu medialnego: masmedia w świetle pierwszego papieskiego orędzia radiowego z 1931 r. Kieleckie Studia Teologiczne. 17 (grudz. 2018), 133-154.