[1]
Rusiecki, M. 2018. Przebaczenie grzechów – owocem i potwierdzeniem godności oraz dojrzałości człowieka. Kieleckie Studia Teologiczne. 17 (grudz. 2018), 199-230.