[1]
Samiczak, P. 2018. Dogmaty maryjne w dialogu katolicko-luteraƄskim. Kieleckie Studia Teologiczne. 17 (grudz. 2018), 231-242.