[1]
Jeziernicki, A. 2018. Osoba Jezusa w Trójcy Świętej w nauczaniu Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej. Kieleckie Studia Teologiczne. 17 (grudz. 2018), 71-83.