[1]
Szczepanik, T.P. 2019. Rzymskie cnoty virtus i fides w interpretacji św. Augustyna w De civitate Dei. Kieleckie Studia Teologiczne. 18, (grudz. 2019), 173–183.