[1]
Iwan, J. 2019. „Nie wlewa się nowego wina do starych bukłaków” (por. Mk 2,22). Niektóre aspekty odnowy współczesnej ewangelizacji. Kieleckie Studia Teologiczne. 18, (grudz. 2019), 87–97.