[1]
Strumiłowski, J. 2019. Teologiczne znaczenie ofiary i opłaty w świetle Mt 17, 24-27. Między duchowością a pragmatyzmem. Kieleckie Studia Teologiczne. 18, (grudz. 2019), 157–172.