[1]
Nowak, A. 2020. Ira mitescat tua… Przyczynek do lektury poezji suplikacyjnej Paulina z Akwilei i Seduliusza Szkota. Kieleckie Studia Teologiczne. 19, (grudz. 2020).