[1]
Rusiecki, M. 2020. Człowiek pomiędzy smutną rzeczywistością często przeżywanych porażek, a możliwością pełnej optymizmu samorealizacji: Dwanaście etapów przebaczenia według J. Monbourquette’a oraz ich skuteczna terapia. Kieleckie Studia Teologiczne. 19, (grudz. 2020).