[1]
Kardyś, P.P. 2021. Kopiarz kolegiaty kurzelowskiej z zespołu akt kolegiaty kurzelowskiej przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach. Kieleckie Studia Teologiczne. 20, (grudz. 2021), 41–73.