[1]
Jędrzejczyk, D. 2021. Bosko-ludzka wiarygodność chrystofanii galilejskich według wybranych publikacji polskojęzycznych. Kieleckie Studia Teologiczne. 20, (grudz. 2021), 23–40.