[1]
Wąsik, W. 2022. Historia redakcji kan. 1057 podczas prac nad rewizją Kodeksu Prawa Kanonicznego . Kieleckie Studia Teologiczne. 21, (grudz. 2022), 85–100.