[1]
Frączek, M. 2017. Przeżywanie rzeczywistości cierpienia przez błogosławioną Bernardynę Marię Jabłońską. Kieleckie Studia Teologiczne. 16 (grudz. 2017), 139-150.