[1]
Kaleta, A. 2017. Eucharystia w trzeciej chrystofanii (J 21,1-14). Kieleckie Studia Teologiczne. 16 (grudz. 2017), 199-217.