[1]
Janik, M. 2017. Baal a Belzebub – degradacja bóstwa. Kieleckie Studia Teologiczne. 16 (grudz. 2017), 179-197.