[1]
Strumiłowski, J. 2017. Dogmat – depozyt, kontemplacja czy hermeneutyka? Analiza wewnętrznej struktury i dynamiki dogmatu. Kieleckie Studia Teologiczne. 16 (grudz. 2017), 251-264.