(1)
Kapias, M. Cele Małżeństwa W Tradycji Prawosławnej I Katolickiej. kst 2018, 85-95.