(1)
Orłowski, M. Maryja W świetle Raportu Z Dialogu Katolicko-Zielonoświątkowego Na Płaszczyźnie światowej. Recepcja Ustaleń Mariologicznych Przez Polskich Zielonoświątkowców. kst 2018, 165-179.