(1)
Kleczkowska, S. Johna Hicka Przewrót Kopernikański W Teologii. Rewolucja, Której Nie Było?. kst 2018, 97-116.