(1)
Jędrzejczak, A. Odmienne Rozumienie świętości Ludu Jahwe Przez Mojżesza I Koracha. Analiza Egzegetyczna Lb 16,1-17,15. kst 2018, 53-69.