(1)
Misztal, W. Bóg Odbiorcą Przekazu Medialnego: Masmedia W świetle Pierwszego Papieskiego Orędzia Radiowego Z 1931 R. kst 2018, 133-154.