(1)
ZieliƄska, W. Szkic Historyczny Luteranizmu W Rosji. kst 2018, 263-272.