(1)
Samiczak, P. Dogmaty Maryjne W Dialogu Katolicko-LuteraƄskim. kst 2018, 231-242.