(1)
Jeziernicki, A. Osoba Jezusa W Trójcy Świętej W Nauczaniu Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej. kst 2018, 71-83.