(1)
Płaziński, A. Rola szkoły Katolickiej Wobec Wyzwań społeczeństwa Ponowoczesnego. KST 2019, 18, 147-156.