(1)
Szczepanik, T. Rzymskie Cnoty Virtus I Fides W Interpretacji św. Augustyna W De Civitate Dei. kst 2019, 18, 173-183.