(1)
Strumiłowski, J. Teologiczne Znaczenie Ofiary I opłaty W świetle Mt 17, 24-27. Między duchowością a Pragmatyzmem. KST 2019, 18, 157-172.