(1)
Nowak, A. Ira Mitescat Tua… Przyczynek Do Lektury Poezji Suplikacyjnej Paulina Z Akwilei I Seduliusza Szkota. kst 2020, 19.