(1)
Kardyś, P. P. Kopiarz Kolegiaty Kurzelowskiej Z zespołu Akt Kolegiaty Kurzelowskiej Przechowywanych W Archiwum Diecezjalnym W Kielcach. KST 2021, 20, 41-73.