(1)
Owsiński, P. A.; Paluch, A. A. Testament Jako Credo. Obraz Boga, Maryi I świętych W rozrządzeniach Ostatniej Woli Szlachetnie Urodzonych mężczyzn W XVII-Wiecznych Prusach Królewskich. KST 2021, 20, 75-94.