(1)
Jędrzejczyk, D. Bosko-Ludzka wiarygodność Chrystofanii Galilejskich według Wybranych Publikacji polskojęzycznych. KST 2021, 20, 23-40.