(1)
Wąsik, W. Historia Redakcji Kan. 1057 Podczas Prac Nad Rewizją Kodeksu Prawa Kanonicznego . KST 2022, 21, 85–100.