(1)
Frączek, M. Przeżywanie Rzeczywistości Cierpienia Przez Błogosławioną Bernardynę Marię Jabłońską. kst 2017, 139-150.