(1)
Kaleta, A. Eucharystia W Trzeciej Chrystofanii (J 21,1-14). kst 2017, 199-217.