(1)
Duda, T. Biblijne Podstawy Posługi Słowa Według Josepha Ratzingera, Benedykta XVI. kst 2017, 125-138.