Bokwa, I. (2017). Zmartwychwstanie w śmierci. Dyskusja Josepha Ratzingera z Gisbertem Greshake. Kieleckie Studia Teologiczne, (16), 91-106. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/1059