Gacia, T. (2017). Wenacjusz Fortunat, Poezje, VIII 3 (fragmenty). Wstęp i tłumaczenie. Kieleckie Studia Teologiczne, (16), 7-17. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/1292