Kapias, M. (2018). Cele małżeństwa w tradycji prawosławnej i katolickiej. Kieleckie Studia Teologiczne, (17), 85-95. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/1463