Kluz, M. (2017). Współczesne zjawisko utraty nadziei poważnym wyzwaniem moralno-wychowawczym. Kieleckie Studia Teologiczne, (16), 219-229. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/1523