Dyk, S. (2018). Problematyka cierpienia w przepowiadaniu homilijnym. Kieleckie Studia Teologiczne, (17), 23-38. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/1697