Orłowski, M. (2018). Maryja w świetle raportu z dialogu katolicko-zielonoświątkowego na płaszczyźnie światowej. Recepcja ustaleń mariologicznych przez polskich zielonoświątkowców. Kieleckie Studia Teologiczne, (17), 165-179. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/1712