Owsiński, P. (2019). Zu Konfessionsfragen in den ausgewählten deutschen Dorfwillküren in Polen / O kwestiach wyznaniowych w wybranych niemieckich wilkierzach wiejskich w Polsce. Kieleckie Studia Teologiczne, (17), 181-197. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/1714