Misztal, W. (2018). Bóg odbiorcą przekazu medialnego: masmedia w świetle pierwszego papieskiego orędzia radiowego z 1931 r. Kieleckie Studia Teologiczne, (17), 133-154. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/1734