Rusiecki, M. (2018). Przebaczenie grzechów – owocem i potwierdzeniem godności oraz dojrzałości człowieka. Kieleckie Studia Teologiczne, (17), 199-230. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/1770