Kobiec, J. (2018). Rec.: Grzegorz Liebrecht, Biskup Łosiński. Ordynariusz Diecezji Kieleckiej w latach 1910–1937. Kieleckie Studia Teologiczne, (17), 307-310. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/1877