Samiczak, P. (2018). Dogmaty maryjne w dialogu katolicko-luteraƄskim. Kieleckie Studia Teologiczne, (17), 231-242. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/1888