Jeziernicki, A. (2018). Osoba Jezusa w Trójcy Świętej w nauczaniu Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej. Kieleckie Studia Teologiczne, (17), 71-83. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/1889